NOVINKY01.07.24

Začína sa jubilejné 10. kultúrne leto v Cooltajneri

10 rokov pracujeme na tom, aby sa nám v našom meste žilo príjemnejšie, píše Tomáš Bořuta, výkonný riaditeľ kultúrno-vzdelávacieho centra Cooltajner.

VIAC
28.06.24

Júlový program v KVC Cooltajner

Aj keď sa to možno nezdá, kultúrno-vzdelávacie centrum Cooltajner tento rok organizuje už jubilejné 10. kultúrne leto v Považskej Bystrici. Nebudú chýbať osvedčené formáty, ale aj novinky: Prečítané leto pre deti, letné kino, koncerty, pravidelné tvorivé letné kempy, ale aj cestovateľské večery. Zabavíme sa pri vedomostných kvízoch, no preberiem aj vážne témy v rámci letných diskusií. Podrobnosti o jednotlivých podujatiach budú postupne pribúdať na sociálnych sieťach formou samostatných udalostí.

VIAC
27.06.24

OPEN CALL: Poďte sa s nami podeliť o zážitky z ciest po EÚ

Už 20 rokov sme členmi európskeho spoločenstva, čo nám okrem iných výhod prinieslo aj slobodný pohyb po krajinách Európskej únie. Pri tejto príležitosti Cooltajner vyhlasuje open call, ktorého cieľom je priblížiť cestovateľské zážitky z krajín EÚ.

VIAC

UDALOSTI

O COOLTAJNER

Občianske združenie COOLTAJNER je kultúrno-komunitný projekt, ktorý vznikol v roku 2015. Na počiatku stál nápad Moniky Bandúrovej, ktorá chcela oživiť život v meste aspoň počas letných mesiacov. Spoločne s Tomášom Bořutom, Ivanou Semančíkovou a Jozefom Šujakom v máji 2015 formovali prvotný náčrt kultúrno-spoločenského leta v Považskej Bystrici.

Následne sa počas júla a augusta toho istého roku podarilo v Cooltajneri zorganizovať viac ako 60 najrôznejších podujatí s návštevnosťou viac ako 6000 divákov, čo bol záväzok pokračovať v aktivitách celoročne. Od vzniku Cooltajneru sa v ňom uskutočnili stovky podujatí, ktoré si nenechali ujsť desaťtisíce návštevníkov. Projekt má silný kultúrny, vzdelávací a komunitno-spoločenský rozmer.

V apríli 2019 otvorilo občianske združenie v Považskej Bystrici prvé nezávislé kultúrno-komunitné centrum s rovnakým názvom v bývalej bábkovej sále Domu kultúry OZK, avšak v roku 2022 muselo priestory vypratať, keďže nový majiteľ sa rozhodol nájomnú zmluvu nepredĺžiť. Momentálne pôsobí v priestoroch bývalého spojovacieho koridoru vedľa domu kultúry.

Financovaný je výhradne z darov súkromných či právnických osôb, grantov nadácií a najmä Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom Cooltajneru a kultúrno-umelecké podujatia v centre podporuje z verejných zdrojov.

Fakturačné údaje a iné potrebné informácie >>

Kontakt: cooltajner@gmail.com

  • Tomáš Bořuta – riaditeľ | 0948 514 626 | hudobná a dramatická sekcia, prevádzka centra
  • Tereza Rusnáková – zástupkyňa riaditeľa | 0914 107 707 | vizuálna sekcia, intermédiá, nové formy umenia
  • Iva Semančíková | 0902 216 518 | komunitné projekty
  • Danka Barbosová | 0908 173 119 | komunitné projekty
  • Evka Čičkánová | 0917 729 967 | upcyklačné a dobročinné projekty

Hlavným partnerom kultúrno-vzdelávacieho centra Cooltajner je Fond na podporu umenia, ktorý kultúrne a umelecké aktivity v centre podporuje z verejných zdrojov.