NOVINKY13.11.23

Noc divadiel: 6. ročník v KC Cooltajner // Program

Pozývame vás na 14. ročník tradičného celoeurópskeho podujatia Noc divadiel, v kultúrnom centre Cooltajner už na jeho 6. pokračovanie.

VIAC
26.10.23

Hudba, divadlo, kvízovanie: Na čo sa tešiť najbližšie dni v Cooltajneri

opäť sa vám prihovárame prostredníctvom informačného mailu, v ktorom vám prinášame prehľad najbližších udalostí v kultúrno-vzdelávacom centre Cooltajner. Pevne veríme, že sa spoločne na blížiacich sa podujatiach uvidíme. Veľká vďaka patrí Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom centra a kultúrne či umelecké aktivity podporil z verejných zdrojov.

VIAC
26.10.23

Po rekordnej Zóne bez peňazí budeme musieť zaviesť zmeny

Tento rok sa uskutočnila už druhá – jesenná Zóna bez peňazí. Objemom vecí bolo už v prvý deň zrejmé, že sa stane rekordnou, čo sa napokon aj potvrdilo. S tým súvisel aj znížený komfort, pre zachovanie ktorého v nadchádzajúcich pokračovaniach zavedieme isté zmeny. Viac prezradila hlavná organizátorka Zóny Evka Čičkánová z KC Cooltajner.

VIAC

UDALOSTI

O COOLTAJNER

Občianske združenie COOLTAJNER je kultúrno-komunitný projekt, ktorý vznikol v roku 2015. Na počiatku stál nápad Moniky Bandúrovej, ktorá chcela oživiť život v meste aspoň počas letných mesiacov. Spoločne s Tomášom Bořutom, Ivanou Semančíkovou a Jozefom Šujakom v máji 2015 formovali prvotný náčrt kultúrno-spoločenského leta v Považskej Bystrici.

Následne sa počas júla a augusta toho istého roku podarilo v Cooltajneri zorganizovať viac ako 60 najrôznejších podujatí s návštevnosťou viac ako 6000 divákov, čo bol záväzok pokračovať v aktivitách celoročne. Od vzniku Cooltajneru sa v ňom uskutočnili stovky podujatí, ktoré si nenechali ujsť desaťtisíce návštevníkov. Projekt má silný kultúrny, vzdelávací a komunitno-spoločenský rozmer.

V apríli 2019 otvorilo občianske združenie v Považskej Bystrici prvé nezávislé kultúrno-komunitné centrum s rovnakým názvom v bývalej bábkovej sále Domu kultúry OZK, avšak v roku 2022 muselo priestory vypratať, keďže nový majiteľ sa rozhodol nájomnú zmluvu nepredĺžiť. Momentálne pôsobí v priestoroch bývalého spojovacieho koridoru vedľa domu kultúry.

Financovaný je výhradne z darov súkromných či právnických osôb, grantov nadácií a najmä Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom Cooltajneru a kultúrno-umelecké podujatia v centre podporuje z verejných zdrojov.

Fakturačné údaje a iné potrebné informácie >>

Kontakt: cooltajner@gmail.com

  • Tomáš Bořuta – riaditeľ | 0948 514 626 | hudobná a dramatická sekcia, prevádzka centra
  • Tereza Rusnáková – zástupkyňa riaditeľa | 0914 107 707 | vizuálna sekcia, intermédiá, nové formy umenia
  • Iva Semančíková | 0902 216 518 | komunitné projekty
  • Danka Barbosová | 0908 173 119 | komunitné projekty
  • Evka Čičkánová | 0917 729 967 | upcyklačné a dobročinné projekty

Hlavným partnerom kultúrno-vzdelávacieho centra Cooltajner je Fond na podporu umenia, ktorý kultúrne a umelecké aktivity v centre podporuje z verejných zdrojov.