Späť

Dôležité údaje (adresy, fakturačné údaje…)

Fakturačné údaje:

 • Názov: Cooltajner, občianske združenie
 • Sídlo: Jesenského 258/5, 017 01 Považská Bystrica
 • IČO: 50 158 554
 • DIČ: 2121077343
 • Bankové spojenie: ČSOB – SK43 7500 0000 0040 2301 0058

Pre účinkujúcich: formulár na vyplnenie potrebných údajov do autorskej zmluvy >>>

Kontaktné údaje: 

 • mail: cooltajner@gmail.com
 • Tom Bořuta – riaditeľ | 0948 514 626
 • Iva Posluchová Semančíková – zástupkyňa | 0902 216 518
 • Terez Rusnáková | 0914 107 707
 • Danka Barbosová  | 0908 173 119
 • Evka Čičkánová | 0917 729 967

Občianske združenie Cooltajner prevádzkuje:

 • Kultúrne centrum Cooltajner (C2) – nájdete ho na adrese Odborov 245/6, 017 01 Považská Bystrica – v budove spojovacieho Koridoru medzi domom kultúry a Brojo centrom
 • interaktívne ihrisko Do-Zvu-Ki – nachádza sa pred KC Cooltajner
 • modul lodného kontajneru Cooltajner (C1) – nachádza sa pred KC, v súčasnosti využívané ako technické zázemie

Občianske združenie Cooltajner prevádzkuje:

Orgány občianskeho združenia sú:

 • Zhromaždenie – je najvyšším orgánom OZ, pozostáva zo všetkých členov
 • Rada – je kontrolným orgánom OZ, na návrh Zhromaždenia volí Výkonného riaditeľa
 • Výkonný riaditeľ – štatutárny orgán OZ, v súčasnom funkčnom období (2022 – 2025) Tomáš Bořuta
 • Zástupkyňa riaditeľa – menuje a odvoláva Výkonný riaditeľ, v súčasnosti Ivana Semančíková
 • Lídri jednotlivých agend – menuje a odvoláva Výkonný riaditeľ

Aktualizované: 31.1.2023