Späť

Začína sa ďalší semester Akadémie seniorov: Toto je aktuálna ponuka kurzov

Úspešný projekt akadémie seniorov pokračuje aj v roku 2024 svojim ďalším semestrom. V aktuálnom semestri je možné zapísať sa na nasledujúce kurzy uvedené nižšie. Za zoznamom kurzov sú zároveň uvedené termíny zápisov a ďalšie podrobnosti, venujte im prosíme pozornosť.

Pondelok 8.15 | Nemčina pre mierne pokročilých

Kurz nemeckého jazyka je určený pre začiatočníkov, ktorí už majú s nemčinou základné skúsenosti. Cieľom kurzu je osvojiť si základné vedomosti, frázy či gramatiku nemeckého jazyka a tréning jednoduchej konverzácie. Kurz vedie lektorka Vierka Kunšteková.

Pondelok 10.30 | Literárno-vzdelávací kurz Spoznaj svoj región

Pokračovanie kurzu s knihovníčkami Aďkou Smolkovou a Tonkou Šaradínovou z Považskej knižnice v Považskej Bystrici. Nie je nevyhnutnosťou absolvovanie predošlých kurzo. Kurz je voľným pokračovaním o zaujímavostiach nášho regiónu, lokálnych spisovateľoch a iných umelecky či spoločensky činných osobnostiach.

Pondelok 11.30 | Dejiny umenia – potulky výtvarným umením

Nový kurz, ktorý povedie lektorka Iva Posluchová Semančíková. Cieľom kurzu je poslucháčov v priebehu ôsmich kurzových hodín oboznámiť so známymi výtvarnými dielami, ich autormi a kontextom doby, v ktorom vznikali.

Utorok 8.15 | Podporná peer skupina

Pokračovanie podpornej skupiny s Katkou Jurdíkovou je formát dialogizovaného kurzu, kde sa účastníci v bezpečnom prostredí a takmer rodinnom kruhu môžu porozprávať o témach, ktoré si sami zvolia počas každého stretnutia.

Utorok 9.30 | Angličtina pre pokročilých

Pokračovací kurz anglického jazyka je určený pre záujemcov, ktorí už majú základné vedomosti z tohto jazyka a chceli by si ich rozšíriť, a to najmä v praktickej konverzačnej rovine. Kurz vedú lektorky Katka Jurdíková a Zuzana Novotná.

Streda 8.15 | Kurz mäkkých zručností

Kurz mäkkých zručností je voľným pokračovaním Etikety a kritického myslenia, so zameraním na rozvoj mäkkých zručností, najmä v oblasti rétoriky, argumentácie, diskusie, asertivity, koučovania a prípravy tímbildingových aktivít. Kurz vedie lektor Tomáš Bořuta.

Streda 9.30 | Kurz spoločenských a latinskoamerických tancov

Pokračovanie kurzu spoločenských a latinskoamerických tancov vedie lektorka Marta Majerčík, ktorá s účastníkmi zopakuje a rozšíri vedomosti a zručnosti v oblasti rôznych druhov tanca. Kurz je vhodný aj ako pohybové cvičenie pre zlepšenie osobnej kondície.

Štvrtok 8.15 | Kurz zdravia a harmónie

Novinou v tomto semestri je kurz zdravia a harmónie, ktorý povedú lektorky Danka Barbosová a Baša Petríková. Zameraný je na osobnú vnútornú pohodu, zdravie či pocit harmónie vo svojom živote. Zároveň prináša praktické zručnosti využiteľné počas každého dňa.

Štvrtok 9.30 | Stoličková joga

Stoličková joga s fyzioterapeutkou Ivetkou Sudorovou bude pokračovať aj v ďalšom semestri. Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú ponaprávať svoje telo, uvoľniť krčnú chrbticu, rozcvičiť stuhnuté svalstvo v hornej časti teľa či upokojiť myseľ.


Zápis do kurzov a príspevok na kurz

Zápisy do kurzov prebehnú v kultúrno-vzdelávacom centre Cooltajner, v spojovacom koridore medzi Domom kultúry a Brojo centrom na adrese Odborov 245/9, 017 01 Považská Bystrica, a to v dňoch:

 • 12. februára 2024 (pondelok) v čase od 10.00 do 11.00,
 • 13. februára 2024 (utorok) v čase od 10.00 do 11.00.

Príspevok na kurz je aj tento semester v sume 1 euro/1 kurzová hodina, v tomto semestri je naplánovaných v každom kurze 8 kurzových hodín. Poplatok za jeden kurz za tento semester teda činí 8 eur. V cene príspevku je drobné občerstvenie počas kurzu (káva, čaj, voda).

Je nevyhnutné sa na kurz zapísať vopred, a to počas zápisových termínov, kde budú zodpovedané aj všetky prípadné otázky ohľadom kurzov.


Plán výuky v jarnom semestri 2024

 1. výukový týždeň | 19. – 22. 02. 2024 podľa rozvrhu kurzov
 2. výukový týždeň | 26. – 29. 02. 2024 podľa rozvrhu kurzov
 3. výukový týždeň | 04. – 07. 03. 2024 podľa rozvrhu kurzov
 4. výukový týždeň | 11. – 14. 03. 2024 podľa rozvrhu kurzov
 5. výukový týždeň | 18. – 21. 03. 2024 podľa rozvrhu kurzov
 6. výukový týždeň | 08. – 11. 04. 2024 podľa rozvrhu kurzov
 7. výukový týždeň | 15. – 18. 04. 2024 podľa rozvrhu kurzov
 8. výukový týždeň | 22. – 25. 04. 2024 podľa rozvrhu kurzov
 9. Termín záverečného vyhodnocovacieho večierka prebehne po dohode v závere semestra.

V týždňoch od 25. – 31. 03. 2024 a 01. – 07. 04. 2024 budú veľkonočné prázdniny a počas týchto dvoch týždňov výuka prebiehať nebude.