Späť

Workshop pre pedagógov s lektorkou českého národného divadla

Kultúrno-vzdelávacie centrum pripravilo na piatok 12. apríla 2024 vzdelávací workshop pre učiteľov a učiteľky s lektorkou Národného divadla v Prahe Zuzanou Kráľovou, ktorý je bezplatný. Nevyhnutnosťou je však registrácia vopred prostredníctvom formulára nižšie.

Obsahom workshopu Vzdelávanie divadlom/ Divadlo vo vzdelávaní bude skúšanie divadelných postupov pri vyučovaní, práca so slovom a telom v priestore, hra na literárne postavy. Zároveň sa účastníci a účastníčky workshopu dozvedia o rôznych typoch kreatívneho učenia sa, kde do vzťahu učiteľ – žiak aktívne vstupuje divadelná inštitúcia. Ako sa môžeme navzájom dopĺňať, a zároveň tak obohacovať mladých ľudí?

Tento workshop sa uskutoční vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom KVC Cooltajner.

  • Dátum: 12. apríla 2024
  • Čas: začiatok o 13.30
  • Trvanie: cca 3 hodiny
  • Kapacita: 20 účastníkov/účastníčok
  • Vstupné: workshop je bezplatný, hradí ho Fond na podporu umenia
  • Miesto: Malá sála kultúrno-vzdelávacieho centra Cooltajner, Odborov 245, 017 01 Považská Bystrica (vedľa Domu kultúry)
  • Pre koho je workshop určený: Primárne pre učiteľov a učiteľky dramatickej výchovy, slovenčiny a literatúry, občianskej náuky (prihlásiť sa však môžu aj pedagógovia ostatných predmetov)
  • Termín pre prihlásenie: Do vyčerpania kapacity alebo najneskôr do utorka 9. apríla do 23.59.

O lektorke

Zuzana Kráľová pôsobí od roku 2018 ako divadelná lektorka v Národnom divadle v Prahe, kde sa venuje vzdelávaniu a komunikácii s publikom. Venuje sa rôznym metodikám neformálného vzdelávania divadlom. Vyštudovala hudobno-dramatický odbor na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po skončení štúdia pracovala ako pedagogička na súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Režíruje amatérske divadelné súbory, venuje sa autorsky hudbe a spevu. Významnou produkciou (autorsky a režijne) v oblasti neformálneho vzdelávania bol medzinárodný projekt študentov a študentiek stredných škôl z Prahy a z Topoľčian Rozvod – Vec verejná. Konal sa v rámci aktivít ND+, s podporou českého centra Erasmus plus v r. 2022-2023.

V prípade, že sa vám formulár nezobrazuje správne, kliknite sem >>>