Späť

Sme späť: Cooltajner a Retro sa presťahovali do Koridoru

Milí návštevníci,

po tom, čo nám na jar nepredĺžilo vedenie mesta nájomnú zmluvu v dome kultúry, obdržali sme výzvu na vypratanie priestorov do desiatich dní. Okrem vysťahovania Cooltajneru sme tak museli premýšľať nad novými priestormi, ktoré sme našli, našťastie, hneď v susedstve.

Sťahovanie k susedom

Po sťahovacích peripetiách sme tak zakotvili v budove spojovacieho koridoru medzi domom kultúry a bývalým spoločenským domom – dnes polyfunkčným objektom Brojo centrum. Spoločne s bývalým Retrom tak momentálne pripravujeme nový koncept priestoru, ktorý bude kultúrnym, umeleckým, vzdelávacím, komunitným a kreatívnym centrom – pevne veríme – že nielen Strojárenskej štvrti.

Chystáme nový koncept

Počas leta chceme pripraviť najmä vnútorné priestory na novú sezónu, kde si každý z vás dozaista nájde svoje – od pravidelných voľnočasových kurzov, cez koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, cez spoločenské diskusie, workshopy, semináre a vzdelávacie aktivity, až po výbornú kávu, skvelé vínko, remeselné či tankové pivko, drobný snack či lahodnú maškrtu.

Potrebujeme ešte trochu času

Aj keď sme už provizórne otvorili aspoň časť priestorov, prosíme vás o trpezlivosť – celý proces bude finalizácie centra bude trvať ešte určite niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Veríme však, že sa u nás budete cítiť príjemne, nájdete si to svoje a v novom priestore budeme môcť nerušene užívať skvelé, spoločne strávené chvíle.

Za celý tím Cooltajneru a bývalého Retra – dnes už Koridoru

Tomáš Bořuta

PROGRAM NA JÚL