Späť

Potrebujeme váš hlas: Kurzy pre seniorov medzi najlepšími projektami!

Nielen učitelia a študenti sa môžu vzdelávať, my sme napísali grant na projekt Akadémia vzdelávania pre seniorov, potrebujeme však vašu pomoc!

Projekt OZ Cooltajner bol vybratý medzi najlepšie projekty nadácie Slovenskej sporiteľne, o ktorých sa rozhodne v hlasovaní do 31. januára 2020.

Spätná SMS je za 0 eur, treba ju poslať v tvare HLAS(medzera)80 na číslo 0902 020 292.

Pomôžte nám rozšíriť kurzy pre našich priateľov v seniorskom veku, vďaka ktorým sa rozšíri ponuka voľnočasových aktivít, vzdelávania, sociálnej inklúzie ako networkingu v zrelom veku.

Za každý hlas, zdieľanie príspevku a informovanie vašich priateľov vopred ďakujeme. 

O našom projekte

Akadémia vzdelávania seniorov 2020 je projekt občianskeho združenia Cooltajner, ktorý nadväzuje na predošlé edukatívno-osvetové aktivity. Primárnym cieľom projektu je aktivizácia ľudí v seniorskom veku, rozširovanie ich schopností a vzdelania, sociálnych či umeleckých zručností, adaptácia na súčasne trendy v oblasti životného štýlu, ako aj prevencia pred rizikovými faktormi v ich živote. Sekundárnym cieľom je networking v zrelom veku, tvorba nových sociálnych väzieb ako aj vzdelávania ostatnej generačnej komunity v nadobudnutých zručnostiach. Terciárnym cieľom je vytváranie modernej generácie tretieho veku, ktorá dokáže formovať pozitívne psychologické nastavenie seniorov vo svojom okolí.

Problém, ktorý projekt rieši

Aktuálnymi zmapovanými problémami u seniorov sú najmä sociálna izolácia, zraniteľnosť pred hrozbami súčasnosti, slabé možnosti vo vzdelávaní a adaptácia sa na digitálnu dobu, ako aj možnosti osobného rozvoja a zmysluplné trávenie voľného času. Práve projekt Akadémie vzdelávania seniorov ponúka riešenia na časť vzniknutých problémov. Oproti krajským mestám, kde sú inštitucionalizované univerzity so svojimi programami celoživotného vzdelávania a záujmovými kurzami, v okresnom meste typu Považská Bystrica je stále nedostatok možností pre realizáciu či vzdelávanie seniorov. Istú okrajovú alternatívu ponúkajú základné organizácie Jednoty dôchodcov, no podľa našich informácií aj tie už nových členov prijímajú veľmi výrazným selektívnym spôsobom a nemajú kapacity na prípravu výraznejších vzdelávacích aktivít.

Ako hlasovať za tento projekt?

Pošlite SMS v tvare HLAS(medzera)80 na číslo 0902 020 292.

Hlasovanie prebieha od 20. 1. do 31. 1. 2020. Cena spätnej SMS je 0, – € s DPH. Hlasujúci hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Zahlasovať môžete iba raz počas trvania hlasovania a len za jeden projekt.

Zoznam kurzov v projekte

  • Hoaxy a propaganda – ako nenaletieť
  • Tvorivka – Šúpolky a kraslice
  • Angličtina pre seniorov
  • Nemčina pre seniorov
  • Práca s počítačom
  • Spoločenské tance a etiketa pre seniorov
  • Výtvarný kurz
  • Storytelling – kreatívne písanie
  • Joga pre seniorov