Späť

Opatrenia v súvislosti s pretrvávajúcim obdobím viróz

Vážení návštevníci kultúrno-komunitného centra Cooltajner,

vzhľadom na tohtoročné pretrvávajúce obdobie rôznych viróz, ako aj s ohľadom na potenciálne hrozby v súvislosti s novým respiračným ochorením, známym ako koronavírus Covid-19, sme sa od pondelka 9.3.2020 rozhodli v KC Cooltajner zaviesť niekoľko preventívnych opatrení.

V prvom rade chceme uviesť, že všetky kurzy a podujatia budú v centre prebiehať tak ako doposiaľ, podľa platného rozpisu či programu, pokiaľ bude situácia na Slovensku a v Považskej Bystrici z epidemiologického hľadiska únosná. O vyhodnotení situácie rozhodujú kompetentné orgány – Úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva SR, prípadne na regionálnej úrovni môže usmernenia vydávať aj radnica nášho mesta.

Keďže vzhľadom na slovenské pomery hrozí isté riziko možného šírenia koronavírusu, no aj bez tohto ochorenia sa minimálne v našom regióne potýkame s dlhším obdobím opakujúcich sa viróz a chrípkových ochorení, rozhodli sme sa pre túto chvíľu nerobiť zásahy do programovej štruktúry, ani neobmedzovať priebeh ďalších kurzov v centre, no podniknúť niekoľko preventívnych opatrení a odporúčaní.

 1. Od pondelka budú v KC Cooltajner vo zvýšenej miere dezinfikované najčastejšie stykové plochy – najmä kľučky, dotykové plochy, toalety, sanitačné zariadenia a podlahy. K tejto dezinfikácii sa budú využívať najmä prípravky značky Savo, ako aj ďalšie prípravky na báze alkoholov pre redukciu možných mikroorganizmov.
 2. Pri vstupe bude umiestnený oznam o osobnom vyhodnocovaní zdravotného stavu a osobnej zodpovednosti voči ostatným návštevníkom: „Ak ste návštevník programu alebo kurzu a v ostatných dňoch sa u vás prejavili znaky hocijakej virózy – kýchanie, kašeľ, zvýšená teplota alebo ste sa necítili fit, zvážte prosím návštevu kurzu alebo iného programu v KC Cooltajner aj s ohľadom na zdravie ostatných návštevníkov. Za porozumenie ďakujeme.“
 3. O prípadnom zrušení alebo preložení pravidelných kurzov rozhodujú jednotliví vedúci. V prípade akýchkoľvek otázok sa obracajte, prosíme, priamo na nich. Doposiaľ však nemáme avizované žiadne zmeny, naopak, participanti kurzov, ktorí pravidelne cvičia, robia dôležitú preventívnu aktivitu pre budovanie svojho zdravia. Netreba však svoje možnosti a zdravotný stav preceňovať a v prípade aj najmenších náznakov zdravotnej indispozície treba racionálne zhodnotiť svoj stav a kurzu sa radšej nezúčastniť.
 4. Pri vstupe bude taktiež umiestnený oznam, ktorým budeme žiadať návštevníkov o zvýšené dodržiavanie poriadku v kultúrnom centre a rešpektovaní odporúčaní či usmernení.

Zároveň pripájame zoznam odporúčaní ministerstva zdravotníctva v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu:

 • umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,
 • zvážte účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Koronavírus – ako veľmi sa máme báť? Článok Alexandry Bražinovej z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského si môžete prečítať zdarma tu>>

 

Na záver si dovolím len osobnú prosbu: správajme sa rozumne, nešírme paniku, nepodceňujme príznaky ochorení, buďme k sebe ohľaduplní a nezabúdajme na zdravú, vyváženú stravu a dostatok pohybu.

Želám všetkým veľa zdravia,

Tomáš Bořuta
riaditeľ KC Cooltajner

Zdroj foto: Denník N, WHO