Späť

Noc divadiel 2021: Derniéra domu kultúry

KC Cooltajner pozýva na Noc Divadiel 2021 s podtitulom Derniéra domu kultúry, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.11.2021 o 18:00.

Milí priatelia, dlho sme zvažovali a zbierali informácie, či vôbec bude možné tohtoročnú Noc divadiel uskutočniť. Napokon sme sa rozhodli, že toto podujatie uskutočníme, aj vzhľadom na to, že sa končí jedna etapa života Domu kultúry, tak ako sme ho poznali, a budúci rok odštartuje, pevne veríme, že pre tento skvostný kultúrny stánok, lepší život spojený najmä s plánovanou nevyhnutnou rekonštrukciou.

Možno posledné podujatie

Pandemická situácia nie je v našom okrese príliš priaznivá, preto sa celé podujatie uskutoční v súlade so súčasným covid automatom výhradne v režime „plne očkovaní“ a v kratšom formáte, ako býva zvykom.

Keďže Noc divadiel bude jedno z posledných podujatí pred plánovanou rekonštrukciou, rozhodli sme sa tomu prispôsobiť aj tohtoročný program akcie. Podujatie vám prinášame v spolupráci s Považskou knižnicou v Považskej Bystrici.

Zlatá éra, hudba aj divadlo

Noc divadiel odštartuje o 18:00 diskusiou o Zlatej ére tohto kultúrneho stánku. Do diskusie s Tomášom Bořutom a Ivou Semančíkovou prijali pozvanie považskobystrický lokálpatriot a zberateľ pamätí pán Pavol Mikuš, bývalá dlhoročná vedúca FS Považan pani Hanka Galková, knihovníčky a zostavovateľky publikácie o regionálnom ochotníctve pani Tonka Šaradinová a Aďa Smolková a dlhoročná kultúrna manažérka Považského osvetového strediska pre oblasť ochotníckeho divadla dospelých a mládeže v regióne pani Ľudmila Bašová.

Spoločne s hosťami sa vrátime k prvopočiatkom vzniku domu kultúry, jeho výstavbe a napokon aj k jeho zlatej ére, kedy sa v jeho priestoroch uskutočnili tisíce podujatí divadelného, tanečného ale a iného spoločenského charakteru.

Kultúrne centrum Cooltajner je zároveň poslednou inštitúciou, ktorá na zlomku priestoru domu kultúry – v bábkovej sále – pokračuje v kultúrnych aktivitách. Ivu Semančíkovú možno považovať zároveň za poslednú vedúcu ochotníckeho DS Kupé 6, ktoré pri KC Cooltajner pôsobí.

V rámci programu sa popri diskusii môžete tešiť aj na komentovanú prehliadku domu kultúry, na hudobné spestrenie a následne na vystúpenie divadelného súboru DEMOSCÉNA z Trnavy, ktorý zahrá svoju autorskú hru Zlá čiara.

Je potrebné sa zaregistrovať

Celé podujatie bude mimoriadne na báze dobrovoľného vstupného, no bude nevyhnutné sa predom zaregistrovať.

REGISTRÁCIA NA TOMTO LINKU>>>

TOTO PODUJATIE PODPORIL Z VEREJNÝCH ZDROJOV FOND NA PODPORU UMENIA. ĎAKUJEME.