Späť

Hľadáme regionálnych hudobníkov na festival Odpoviem ti piesňou

Kultúrno-vzdelávacie centrum Cooltajner každý rok organizuje festival regionálnych hudobníkov a hudobníčok s názvom Odpoviem ti piesňou. Inak tomu nebude ani tento rok, preto už teraz ponúkame priestor všetkým interpretom, ktorí by chceli na festivale vystúpiť.

Autormi myšlienky festivalu boli pred niekoľkými rokmi riaditeľ KC Cooltajner Tomáš Bořuta a hudobník Róbert Fapšo. Z pilotného projektu sa stala veľmi milá tradícia, počas ktorej sa každoročne stretávajú muzikanti či speváci z Považskej Bystrici a širšieho okolia.

Tento formát ponúka priestor viacerým interpretom počas jedného večera v krátkosti predstaviť seba, ale aj svoju autorskú tvorbu či vlastné adaptácie coverov známych skladieb. Príjemné stretnutie zároveň vytvára príležitosti pre sieťovanie umelcov, z ktorých už neraz vzišla veľmi zaujímavá spolupráca.

Aj tento rok sa môžu zapojiť tvorcovia či interpreti vlastných skladieb či textov, ideálne vystupujúci sólo, v duete alebo triu. Festival Odpoviem ti piesňou nie je z logistického hľadiska – keďže vystupuje viacero umelcov v kratších časových intervaloch – vhodnou platformou pre prezentáciu hudobných skupín s väčším počtom členov.

Ak teda tvoríte alebo prezentujete vlastné covery a chceli by ste tento rok na festivale vystúpiť, dvere sú samozrejme otvorené. Podmienkou je vyplniť formulár na tomto linku. Potenciálnych účinkujúcich, ktorí sa nepredstavili v predošlých ročníkoch prosíme, aby zároveň priložili link na svoju produkciu či už na youtube, spotify alebo inej platforme z dôvodu lepšieho spracovania dramaturgie podujatia.


  • Dátum konania festivalu: 23. jún 2023 (piatok, predpokladaný začiatok o 19.00)
  • Miesto konania festivalu: Kultúrno-vzdelávacie centrum Cooltajner | Koridor – Odborov 245, 017 01 Považská Bystrica – vedľa domu kultúry
  • Rozsah vystúpenia: 3 – 4 autorské skladby, hudobne sprevádzané texty alebo covery
  • Ponúkaný honorár za vystúpenie: 50 eur formou autorskej zmluvy


Toto podujatie podporuje z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom KVC Cooltajner.