Späť

FaCoolta umenia je späť: Prihláste svoje ratolesti do našich letných táborov!

Kultúrne centrum Cooltajner ponúka aj počas tohto leta dva denné tábory pre deti a mládež v rámci letnej FaCoolty umenia:

  1. MUZIKÁLOVÝ KEMP (3. – 9. 8. 2020) – pre deti a mládež vo veku 12 – 17 rokov
  2. AKADÉMIA MÓDY A DIZAJNU (17. – 21. 8. 2020) – pre deti a mládež vo veku 9 – 17 rokov

Oba tábory budú prebiehať formou denného dochádzania do KC Cooltajner od 8:30 do 15:30, budú vedené skúsenými lektorkami v danom odbore, s pomocou asistentov venujúcim sa príslušnému umeleckému zameraniu.

Vyplniť prihlášku do tábora>>

Počas tábora bude zabezpečené:

  • lektorský dohľad,
  • materiál a pomôcky
  • strava trikrát za deň (desiata, obed, olovrant)
  • celodenný pitný režim
  • fotograf.

Prihlásiť ašpiranta na FaCooltu umenia môže len zákonný zástupca prostredníctvom tohto formuláru, ktorému bude zaslaná záväzná prihláška s výzvou na úhradu účastníckeho poplatku.

Ceny táborov sú vzhľadom na materiálovo technické zabezpečenie nasledovné:

  1. MUZIKÁLOVÝ KEMP – 79 eur/osoba
  2. AKADÉMIA MÓDY A DIZAJNU – 99 eur/osoba

(Ak by sa vzhľadom na tohtoročnú premenlivú situáciu tábor nemohol uskutočniť, peniaze budú bezodkladne vrátené v plnej výške).

MUZIKÁLOVÝ KEMP

Tábor povedie režisérka a pedagogička Lucia Panáčková. Je určený pre všetkých milovníkov divadla a muzikálov. Obávať sa nemusia ani tí, ktorí doposiaľ nemajú skúsenosti s divadlom, nevyhrali spevácke alebo tanečné súťaže. Prihlásiť sa môže ktokoľvek s chuťou pracovať 7 dní na príprave muzikálu.

Budeme spoločne nachádzať výnimočné schopnosti každého účastníka a účastníčky, tanečné, hudobné, divadelné, komické, nečakané a i. Priebeh tábora začne výberom tematiky. V ďalších dňoch pridáme scenár, vychádzajúci z toho, čo účastníci a účastníčky dokážu, vlastné texty piesní, choreografie a pod. Výsledkom bude muzikálová hra, ktorú v posledný deň kempu premiérovo odohráme.

AKADÉMIA MÓDY

Tento tábor bude mať v našom meste už tretie úspešné pokračovanie, aj tentoraz pod vedením skúsených dizajnérok a módnych návrhárok Lenky Krivej a Saši Rosiny, s asistenciou absolventiek odevného dizajnu Tiny Figurovej a Klaudie Mituníkovej.

Pod vedením lektoriek bude počas tohto tábora hlavnou náplňou oboznámenie sa so základmi návrhárstva, súčasnými odevnými trendmi, upcyklačnými postupmi, navrhnúť vlastnú dizajnovú kolekciu a spoločne ju zhotoviť. Akadémia bude zavŕšená módnou prehliadkou s profesionálnym fototermínom, v tomto prípade naviac všetky vytvorené kúsky ostávajú po skončení Akadémie ich tvorkyniam.

Uzávierka prihlášok do oboch táborov je 20. júla 2020, v prípade väčšieho záujmu uprednostníme skôr registrovaných uchádzačov.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obracať prostredníctvom mailu cooltajner@gmail.com.

Ak máte záujem o prihlásenie do jedného z táborov, vyplňte prosím tento kontaktný formulár, na základe ktorého vás budú lektori kontaktovať.

Aj tento projekt sa nám darí realizovať vďaka Fondu na podporu umenia, ktorý nás podporil z verejných zdrojov.