Späť

Cooltajneri prináša nový výtvarný formát #porcia_umenia a UMENIENADESIATU

AKTUALIZOVANÉ 15.3.2022 – Pre odpojenie od elektrickej energie a tepla akcia presunutá na neurčito. Ospravedlňujeme sa za komplikácie.

Aj tento rok budeme všetkým návštevníkom Cooltajneru vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia prinášať osvedčené formáty, no pridáme aj niekoľko noviniek. Dnes vám predstavíme jednu z nich.

„Umenie je bojom proti smrti. My už dávno nebudeme, keď naše diela ešte budú rozprávať o nás a našej dobe. Rád by som, aby sa ľudia tešili mojim obrazom aj o päťdesiat rokov, aby im priniesli trochu osvieženia i poznania vecí, aké nami hýbali v rokoch okolo dvoch svetových vojen,“ povedal pred časom považskobystrický rodák a významný výtvarník Imro Weiner Kráľ.

„Chcel by som sprostredkovať vo svojich obrazoch trochu tej sily, ktorá sa vo mne zakalila v najtmavších dňoch môjho života a ktorá sa vidí byť trvale hybnou pákou mojej umeleckej činnosti,“ poznamenal svojho času umelec.

Nový formát #porcia_umenia

Už 18. a 19. marca začíname s diskusným a výstavným formátom #porcia_umenia v Cooltajneri. Ideo podujatie konajúce sa pravidelne raz za mesiac, ktoré má ľuďom sprístupniť umenie a snažiť sa aspoň čiastočne o to, aby bolo umenie súčasťou nášho každodenného života, tak ako je nevyhnutným zdrojom energie pre náš život jedlo.

Či už sa to prejaví zvýšením záujmu o literatúru, film alebo výtvarné umenie, je to jednoznačne úspech. Umenie a kultúra je totiž nástrojom, ktorý nie len vzdeláva, ale takisto sa stáva obrazom doby, v ktorej žijeme. To je stará známa vec.

Umenie v súčasnej situácii

V momentálnej svetovej situácií a naladení ľudí je dôležité sa jednak vďaka umeniu odreagovať, ale takisto vyjadriť svoj názor a emócie. Preto sa budeme snažiť rozoberať aktuálne témy a prepájať ich s danými dielami a tvorbou prizvaných ľudí do diskusie

„Stáva sa mi, že pri prvom dotyku štetca s plátnom pocítim akúsi eufóriu a zabudnem na všetky neúspechy. Žiť ešte, aký to dar!“ I. W. Kráľ.

Prostredníctvom tém, ktoré prinesie tento formát sa ľudia dozvedia základné poznatky o súčasnom umení. Ako sa zmenilo a kam sa posunulo od dôb Picassa, že socha nie je len vytesaná do kameňa, ale môže byť vytvorená napríklad z odpadu.

Budeme sa venovať téme nových médií, intermédií, ale napríklad aj umeleckej hodnote príspevkov na sociálnych sieťach. Tieto zaujímavosti budú poskytnuté prostredníctvom výstav, divadelných či tanečných predstavení, performancií alebo diskusií, kde budú pozývaní ľudia odborníci a odborníčky priamo z umeleckej scény.

Či už teoretici a teoretičky, profesionálni a neprofesionálni umelci a umelkyne, alebo študenti a študentky priblížia divákom svet kultúrneho, kreatívneho či umeleckého priemyslu.

Aktívne sa zapojiť a „ohmatať“ si umenie

Sprievodným programom porcie umenia budú jednodňové workshopy s názvom UMENIENADESIATU. Tieto kurzy budú pre všetkých záujemcov bez obmedzenia veku. Ich cieľom je naučiť sa vnímať svoje okolie intenzívnejšie a dôkladnejšie. Všímať si ako nás prostredie v ktorom žijeme formuje a modifikuje.

Kritický pohľad na svet, ale aj tvorba s nadhľadom budú dve možnosti ako sa dívať na život. Workshopy sú pripravované vždy v spolupráci s umelcami a umelkyňami alebo odborníkmi z praxe a budú sa konať na druhý deň po #porcii_umenia.

Marcová #porcia_umenia a UMENIENADESIATU sa budú týkať najmä súčasnej maľby, sochy a ich foriem s presahmi do nových médií, objektu, videa alebo zásahov vo verejnom priestore.

Časový harmonogram jednotlivých podujatí, ale aj umelecké a odborné obsadenie diskusií budeme zverejňovať na facebookovej stránke a Instragrame, ale nájdete ich aj na plagátoch v okolí KC Cooltajner. Gestorkou novej série umeleckých víkendov je garantka výtvarných a intermediálnych podujatí Cooltajneru, Tereza Rusnáková.

Celá séria týchto podujatí sa uskutoční vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom kultúrneho centra Cooltajner.

Na záver: Plne si uvedomujeme, že medzinárodná situácia a momentálne mentálne naladenie je náročné. Sami sa sme veľmi intenzívne riešili, či je plánovanie podujatí na rôzne iné témy na mieste. Napokon sme sa však jednomyseľne zhodli, že práv umenie je príležitosťou na odreagovanie sa a stretnutie s ľuďmi s podobným nastavením mysle, čo môže pomôcť našej psychickej pohode.