Späť

Cooltajner spúšťa prihlasovanie do Akadémie pre seniorov

Aktívne trávenie voľného času v dôchodkovom veku sa stáva čoraz populárnejšie aj na Slovensku. Súčasní seniori svoj čas využívajú na rôzne koníčky, vzdelávanie či športovanie. Kultúrne centrum Cooltajner aj tento rok ponúkne pestrú škálu s možnosťou realizácie práve v Akadémii vzdelávania pre seniorov.

Túto aktivitu sme po prvý krát otvorili už v roku 2019, minulý rok však mohla vzhľadom na pandemickú situáciu prebiehať iba vo veľmi obmedzenom režime.

Tento rok sme pre seniorov pripravili 5 kurzov, ktoré sú zamerané tak na vzdelávanie ako i na tvorenie, pohyb a relaxáciu. Akadémia vzdelávania má medzi ľuďmi pozitívny ohlas, v kurzoch nejde iba o to, niečo nové sa naučiť. Rovnako dôležitá je možnosť stretávať sa.

Najmä tí, ktorí sa prihlásili na jazykový kurz, sa neraz cítili osamelo, nakoľko deti a ich rodiny žijú v zahraničí, a to bolo aj ich hlavnou motiváciou, prečo sa učiť cudzí jazyk. Takúto mali seniori skúsenosť ešte pred pandémiou, o to viac sa stala potreba osobného kontaktu dôležitou v tomto čase.


5 kurzov, ktoré tento rok otvárame:

  • Anglický jazyk
  • Stoličková joga
  • Tvorivka
  • Počítačový kurz
  • Výtvarný kurz – keramiky a kreslenia

Kurz anglického jazyka sa bude venovať učeniu základných fráz potrebných pre cestovanie a prvý kontakt s inou destináciou. Okrem angličtiny opakujeme kurz Joga na stoličke, kde sa seniori môžu naučiť viacero relaxačných cvikov. Kurz Tvorivka prináša možnosť vyrobiť si  originálny výrobok ako napr. maľovaný hrnček alebo vianočné ozdoby z včelieho vosku na stromček.

Medzi nové kurzy, ktoré tento rok prinášame, patrí Počítačový kurz. Tento kurz bude orientovaný prakticky, tj. spracovanie a posielanie fotografií, videí, internetová bezpečnosť, práca s programami podľa dohody. V tomto kurze je možnosť zapožičania počítača pre prácu na hodine.

Kurzy budú prebiehať v Kultúrnom centre Cooltajner, v bývalej bábkosále Domu Kultúry. Jediný kurz, ktorý bude prebiehať externe v centre mesta je Kurz keramiky a kreslenia. Záujemcovia budú môcť spolu s keramikárkou pracovať s hlinou a glazúrou, druhá polovica kurzu je venovaná kresleniu.

Všetky kurzy budú prebiehať od 25.10.2021 do polovice decembra. Naplánovaných v každom kurze je 8 hodinových stretnutí. Akadémia bude prebiehať v režime „O“ – očkovaní, vzhľadom na aktuálnu situáciu a pre vlastný pocit bezpečia účastníkov v skupine. Počas kurzov je nevyhnutné mať respirátor a dodržiavať ďalšie epidemické opatrenia podľa kovid automatu.

Prihlásiť sa je možné buď telefonicky na č. tel.: 0917 729 967 Evke Čičkánovej alebo emailom eva.cickan@gmail.com. Pri prvom stretnutí záujemcovia vypíšu prihlášku spolu s úhradou účastníckeho poplatku 1 euro/kurzová hodina.

V prípade situácie, že by sa pandemická situácia zhoršila a nebolo by možné v kurzoch pokračovať, účastníkom by bol vrátený účastnícky príspevok, alebo možnosť zvoliť si pokračovať v kurze na jar. 

Akadémia vzdelávania pre seniorov je spolufinancovaná z grantu Raiffeisen Bank „Gesto pre mesto“, ktorý KC Cooltajner získalo v roku 2020 a z výťažku Dobročinného bazáru 2020.

Tešíme sa na každého jedného z vás 🙂